Vidění:
Být slavným podnikem, který si buduje důvěru.

Mise:
Profesní úspěch. Úspěchy vás a mě.

Obchodní filozofie:
Lidé jako první, věda a technologie.

Hodnoty:
Úspěch zákazníků, podnikání a inovace, integrita.

Enterprise Spirit:
Odvážit se být průkopníky, odvážit se být zodpovědnými.
Stejně jako zlato, buďte přísní v něčí poptávce.
Buďte přísní ve svých požadavcích, ochotni se obětovat.